Nieuwe seizoen van start

Cursus voor beginners

Dinsdag 12 september ging onze cursus voor beginners van start. Deze wordt verzorgd door twee van onze leden, Maarten Langen en Moreno van Jaren. Ging het dinsdag nog over de mogelijkheden van elk stuk en de geschiedenis van het spel, al snel zullen de cursisten in staat zijn een partijtje te spelen. We hopen ze vervolgens als nieuwe leden te mogen begroeten!

Tegelijk is ook het nieuwe seizoen van start gegaan. De interne competitie zal als vanouds volgens het Keizer systeem verlopen, waarbij zo veel mogelijk spelers van gelijke sterkte tegen elkaar uitkomen. Nieuw is dat de indeling nu op de avond zelf plaatsvindt, zodat vooraf aan- of afmelden niet meer nodig is. 

We mochten dinsdag ook twee aspirant leden verwelkomen, die meteen konden aanschuiven voor een partij. Extern spelen we dit seizoen met 2 teams in de competitie van de Schaakbond Groot Amsterdam, de SGA. De eerste wedstrijden vinden plaats op 30 en 31 oktober. Nog volop tijd dus voor een ieder om zich op deze krachtmetingen voor te bereiden...