Simultaanpartij Ivan Sokolov - Walther Kappelhof

Bij de Simultaan van 9 april jl. was oud Pegasus lid Walther Kappelhof de enige van de ongeveer 25 tegenstanders van Ivan Sokolov die hem wist te verslaan. Hier volgt de partij met zijn verslag:

1. e4 {Ik heb de partij niet opgeschreven omdat ik dacht, dit wordt een vette nul. Ik heb de partij achteraf gereconstrueerd. Vreemd is dat er geen bijzondere ingewikkelde varianten zijn, alles is gebaseerd op algemene overwegingen. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig tot op het einde, waar ik gewonnen heb weet ik niet precies. Ik denk dat wit hier en daar zijn positie heeft overschat en te veel op positie heeft willen spelen i.p.v. gewoon de tactiek te zoeken waar in hij veel beter is. Ik zou wel eens willen weten wat wit er van denkt ik wil graag zijn verbale commentaar horen en geen reacties van het plastic.} e6 2. d4 b6 {Ik had hier het idee om het Nijpaard te spelen, maar dan moet wit wel meewerken. Ik had deze opening een tijd geleden op internet gezien en dacht, wat kan mij gebeuren? Ik zoek nog steeds het boek, en ik hoop dat iemand mij kan helpen aan “The Hippopotamus Rises: The Re-emergence of a Chess Opening, Andrew Martin”.} 3. Bd3 {Logische zet, houd alle opties open.} Bb7 4. Nf3 d6 {De structuur van “het Nijlpaard”, een drie rijen systeem net als de Hedgehog Igel.} 5. O-O Nd7 {[%csl Rf6] Min of meer verplicht omdat veld f6 gedekt moet zijn na een g6 en Lg5.} 6. Re1 {Logische ontwikkeling, ondersteunen opmars van pionnen en deze dekken, ook de Ke8 staat in de vuurlinie.} g6 {Het uitschakelen van een mogelijk klassiek loperoffer op h7, Ld3 boet enigszins aan kracht in. Maakt de Lg7 ontwikkeling mogelijk, wit iets beter omdat hij meer stukken heeft ontwikkeld.} 7. Bg5 {Verwacht, Pe7 komt ook in deze opening voor.} Ne7 8. Nc3 Bg7 9. Qd2 {Bekende manoeuvre om Lg7 af te ruilen.} h6 {Volgens het systeem.} 10. Be3 a6 11. a4 {Wil b5 voorkomen, doet ook verplichtingen in het centrum, kan eventueel de damevleugel openbreken met a4.} g5 {Veld g6 vrij maken voor het paard en voorbereiden van een koningsvleugelaanval met g4.} 12. h3 Ng6 {[%csl Rc3,Rd3,Re3,Rf3] Tot hier de theorie. Wit gaat hier op avontuur. Dit is ook een stelling waarin het voor veel jeugdspelers is geadviseerd Pc3/f3 en Ld3/e3, een opstelling waarin je niets kan gebeuren en alles kan spelen.} 13. Ne2 {[%cal Re2g3,Rg3h5,Rh5g7, Rc2c4,Rc4c5] Heb ik zien aankomen, ik kan niets doen tegen Pe2-g3-h5-xg7. Het brengt ook de opmars met c4 in de stelling om de damevleugel verder te ontregelen. Maar omdat dit vrij langzaam gaat kan ik een paar ontwikkelingspogingen doen.} Qe7 {Bereid 0-0-0 voor, wit heeft enige zetten nodig om zijn damevleugel op te spelen. Ik dacht hier, wie dan nog leeft die dan zorgt. Ik dacht ook dat de witte stukken elkaar in de weg stonden tot op zekere hoogte, en om de damevleugel aanvallen moeten de witte stukken wederom gehergroepeerd worden.} 14. Ng3 O-O-O {Even veilig maar niet voor lang. Zwarts plan is torens op h- en g-lijn, opspelen van de pionnen en deze desnoods offeren voor het openen van lijnen en diagonalen. Hier had ik de opmars van wit met zijn pionnen op de damevleugel verwacht, op zoek naar Kc8.} 15. Nh5 Rhg8 $8 {[%csl Rg2,Rg5][%cal Rg8g2] Zoals verwacht moet Lg7 gedekt worden, ook verwacht je dat Lg7 geslagen zal worden. Ik dacht prima, meer kansen om de pionnen op te spelen en gedekt te houden. De stelling heeft ook nog niet echte problemen, Tg? richt zich op de Kg1.} (15... Bf8 $4 {Niet fijn.}) 16. Qe2 { [%csl Ra6][%cal Re2a6] Heb ik zien aankomen. Helaas moet ik Pd7 terug brengen naar b8, wit staat beter en komt beter.} Nb8 $8 {Gedwongen, maar houd ook min of meer de centrum pionnen opmars tegen.} 17. c4 {[%cal Rc4c5,Ra4a5] Logisch, wit wil minimaal c5 spelen en de stelling openbreken. Dus dit moet ik ophouden of vertragen, Kc8 staat erg moeilijk.} c5 {Vrij riskant, c5 kan ik niet toestaan.} 18. b4 {Druk zetten op de c-pion en op de damevleugel. Wit kan dit op zijn gemak uitbouwen, zwart staat minder.} (18. a5 {Was te verwachten, mogelijk ook beter.}) 18... cxd4 {[%cal Rg7a1] Weinig keus, maar maakt ook de diagonaal open. Voor het eerst gaat er materiaal af.} 19. Nxd4 (19. Bxd4 Bxd4 20. Nxd4 Nf4 21. Nxf4 gxf4 {[%csl Rg2,Rh3][%cal Rg8g2,Rb7g2,Re7h4,Rh4h3] Maakt wel de g-lijn vrij, maar of dit goed voor zwart is weet ik niet. Wit staat volgens mij stukken beter. Zwart wil f5 spelen maar dit kan nu nog niet, later in de partij ook niet of wel?} 22. f3) 19... Nf4 {Grappig, Pf4 slaan is vrij lastig, de kans om Lg7 te slaan kan nog even niet, ik denk dat wit daar spijt van heeft.} 20. Qd1 {[%csl Rd3,Rh5][%cal Rd1d3,Rd1h5] Meest verstandige. Als Ld3 weg gespeelt wordt staat Pd4 goed gedekt en houd ook Ph5 gedekt.} (20. Nxf4 $4 gxf4 {Pd4 is een probleem.}) (20. Bxf4 $4 Bxd4 {[%csl Ra1,Rf4][%cal Rd4a1, Rg5f4]}) 20... Nd7 {Dekking van pion a6 is niet meer nodig en brengt het paard weer in de partij, dekt ook pion b6 voor zover nodig.} 21. a5 {De a-pion slaan? Van mijn leven niet, de b-lijn komt open en dag partij. Dan maar een pion er af. Deze kan mij ook dekking bieden, als de b-lijn open gaat is het op voor zwart.} Be5 {[%cal Re5a1] Ja, de b-pion ben ik kwijt, ik dacht hier verder, Lg7 redden en richten op de witte stelling. Ph5 doet voorlopig even niets, Le5 dekt voorlopig Pf4. Deze slaan kan voorlopig niet en de penning op de diagonaal a1-h8 blijft bestaan. Ook was Pe5 mogelijk maar vond ik minder, Pd7 houd ook b6 even vast.} (21... Ne5 {[%csl Rg7][%cal Rg7a1,Rh5g7] Nu is de diagonaal onderbroken en Pe5 heeft geen geschikte velden om naar toe te gaan.}) (21... bxa5 22. Rxa5 (22. bxa5 {[%cal Ra1b1,Rb1b8,Rd1b3,Rc4c5,Rh5f4] Wit heeft overal dreigingen.})) 22. axb6 {Jammer van de pion, maar deze bied ook Kc8 enige dekking, hoewel c5 dreigt en de stukken kunnen in de doos. Ook Ta6x met Pc6 zit in de stelling ik denk ook dat wit op Pxb6 had gerekend, gevolgd met pionnen opmars en zwart kan naar huis.} Nxh5 {Ja, ik moet de dame afleiden om naar de damevleugel te gaan en kan mogelijk mijn stukken verbeteren.} (22... Nxb6 $4 23. c5 dxc5 24. bxc5 {[%cal Rc1c8]}) 23. Qxh5 {Zwart even rust.} Nf6 { Een pion minder maar waarschijnlijk heeft zwart actievere stukken.} 24. Qe2 ( 24. Qxh6 $4 Rh8 25. Qxg5 Rdg8 26. Qxg8+ Nxg8 {[%cal Re7h4]} (26... Rxg8 { [%csl Re4][%cal Rf6e4,Rb7e4]})) 24... g4 {Breken dan maar.} 25. hxg4 Nxg4 { [%cal Rc4c5,Re2a6,Ra1a6] Beter dan Tg4 en Tdg8, de aanval loopt dood door g3. Voortzetten met h5 is te traag omdat de witte aanval op de damevleugel sneller is, bv c5, h6 staat aan enz..} (25... Rxg4 26. c5 Rdg8 27. f3 Rxg2+ 28. Qxg2 Rxg2+ 29. Kxg2 {[%csl Ra6,Rh6][%cal Rc5c6] Zwart is verloren, witte stukken zijn veel beter, de damevleugel is in de soep.}) 26. Nf3 {Verbaasde me, ik dacht wit offert de Ta1 om zijn lopers te activeren, dit mede omdat pion b6 een vervelend ding is. Positioneel staat wit beter, Kc8 staat op de tocht, c5 dreigt nog steeds, hierna komt ook Lb7 in de problemen.} Bxa1 {Vooruit maar, wit schrok hier even, kennelijk toch niet zijn plan.} 27. Rxa1 {Hier dacht ik, na het komende g3 is de zwarte aanval dood. Ook zag ik dat Ta1 niet gedekt stond, ook de zet waar ik al naar uit gekeken had was nu mogelijk.} f5 { [%cal Rf5e4,Re4d3,Re4f3] Een klein probleem voor wit, vorkje op e4. Maakt ook de weg Dg7 vrij, aanval op de Ta1 en g2 is ook onder aanval gekomen, Pe3 kan.} 28. exf5 {Helpt zwart in het zadel.} (28. Ne1 {Dekt g2, Dg7 minder gevaarlijk.} ) 28... Qg7 {[%cal Rg7a1,Rg7g2,Rg4e3,Rb7f3] Zwart heeft zijn zin, dubbel aanval, Ta1 staat aan, Pe3 met aanval op g2, eindelijk doet Lb7 zijn werk.} 29. g3 {Nu is het uit, kennelijk heeft wit geen rekening gehouden dat Ta1 ongedekt is en alleen bekommerd was om een mat te voorkomen op g2.} (29. Rc1 Ne5 30. Ne1 Bxg2 31. Kh2 Bb7) 29... Qxa1+ {Waarheen met de koning?} 30. Ne1 {De witte stelling is op.} (30. Kg2 $4 Ne5 {Kom hier maar eens uit.}) 30... Ne5 31. fxe6 {Eigenlijk al de opgave.} Nxd3 {Wit geeft op.} (31... Nxd3 32. Qxd3 Qxe1+ 33. Kh2 Qh1#) 1-0

Hier volgt de partij nogmaals, nu als een CB15 partij met commentaar van Stockfish10. Het is interessant om beide commentaren met elkaar te vergelijken.

1. e4 e6 2. d4 b6 3. Bd3 Bb7 4. Nf3 d6 5. O-O Nd7 6. Re1 g6 {B00: Dame's Fianchetto Verdediging, Nimzowitsch Verdediging} 7. Bg5 {[%eval 46,22]} (7. a4 $16 {[%eval 102,16]}) ( 7. Nbd2 Bg7 8. c3 a6 9. Nf1 e5 10. h3 Ngf6 11. Ng3 O-O 12. Bg5 h6 13. Be3 Re8 14. Qc2 Qe7 {1/2-1/2 (14) Alekseev,E (2620)-Kamsky,G (2675) St Petersburg 2018} ) 7... Ne7 $14 8. Nc3 {[%cal Bb1c3,Bc3e2,Be2g3,Bg3h5][%mdl 32]} Bg7 {Wit is iets beter.} 9. Qd2 h6 10. Be3 a6 11. a4 g5 12. h3 (12. d5 $5) 12... Ng6 13. Ne2 Qe7 $146 {[%eval 96,18]} (13... O-O $14 {[%eval 42,20]}) ({Voorganger:} 13... Nf6) 14. Ng3 $16 O-O-O $2 {[%eval 246,17] [#]} (14... O-O $14 {[%eval 49, 19]}) 15. Nh5 Rhg8 16. Qe2 Nb8 17. c4 $2 {[%eval 76,19]} (17. b4 $18 {[%eval 237,16] heeft betere winst kansen.}) 17... c5 {[%eval 162,17]} (17... Nc6 $16 { [%eval 76,19]}) 18. b4 {[%eval 37,18]} (18. a5 $18 {[%eval 162,17]}) {[%tqu "En","","","","g6f4","",10]} 18... cxd4 {[%eval 159,17]} ({Zwart zou moeten proberen} 18... Nf4 $1 $14 {[%eval 37,18]} 19. Nxf4 (19. Bxf4 gxf4 20. Nxg7 Rxg7 $14) 19... gxf4 20. Bxf4 Nc6) {[%tqu "En","","","","e3d2","",10]} 19. Nxd4 {[%eval 74,20]} (19. Bxd4 $6 Bxd4 20. Nxd4 Nf4 $11) (19. Bd2 $142 $1 {[%eval 159,17]}) 19... Nf4 20. Qd1 {[%tqu "En","","","","g7e5","",10]} Nd7 $2 { [%eval 232,16] [#]} (20... Be5 $1 $14 {[%eval 34,18]}) 21. a5 {[%eval 103,20]} (21. Nxg7 $18 {[%eval 232,16] Zwart moet nu Pg7-h5 voorkomen.} Rxg7 22. Bf1) 21... Be5 22. axb6 Nxh5 23. Qxh5 Nf6 $2 {[%eval 520,17][%mdl 8192]} (23... Qf6 $16 {[%eval 139,17] is meer weerbarstig.}) 24. Qe2 $18 g4 {Met het idee ... g4xh3.} {[%tqu "En","","","","c4c5","",10]} 25. hxg4 $2 {[%eval 101,21]} (25. c5 $1 $18 {[%eval 368,17]} dxc5 26. bxc5 Bxd4 27. Bxa6 (27. c6 Bxc6 28. Qc2 Qc5 $16)) 25... Nxg4 $16 26. Nf3 $2 {[%eval -32,21]} ({Wit zou moeten spelen} 26. b5 $16 {[%eval 160,18]} a5 27. Rxa5) {[%tqu "En","","","","f7f5","",10]} 26... Bxa1 {[%eval 45,19]} (26... f5 $1 $15 {[%eval -32,21]} 27. Nxe5 (27. exf5 Bxa1 28. Rxa1 Qg7 $17) 27... Nxe5) 27. Rxa1 $14 f5 28. exf5 $2 {[%eval -286,21] [%mdl 8192]} (28. Bd4 $14 {[%eval 59,20] houd voorsprong.}) 28... Qg7 $36 { [%mdl 2048] Wit is onder grote druk.} 29. g3 $2 {[%eval -787,17][%mdl 8192]} ( 29. Bd4 $17 {[%eval -116,21]} Ne5 30. Ne1 Bxg2 31. Bxe5 Qxe5 32. Qxe5 dxe5 33. Nxg2 Rxd3 34. fxe6) 29... Qxa1+ {Zwart is duidlijk aan het winnen.} 30. Ne1 Ne5 31. fxe6 Nxd3 {[%mdl 32832] Penning. Nauwkeurigheid: Wit = 21%, Zwart = 30%. . Verliest op tijd!?} 1-0