Contact

Aanmelden als lid of informatie vragen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanmelden als lid kan te allen tijde ook op onze reguliere speelavond, de dinsdagavond. Of kom 'ns kijken de eerste zaterdag van de maand, wanneer we aanwezig zijn bij boekhandel Venstra.

Op 2 november 2021 start Pegasus met Jeugdschaak. Je kunt je hiervoor vrijblijvend opgeven. Vermeld s.v.p. ook je leeftijd en de naam, adres en telefoonnummer van je ouder(s) of voogd.

Register as a member or request information? Please fill in the form below.

You can also register as a member at any time on our regular game evening, Tuesday evening. Or come and have a look the first Saturday of the month, when we are present at bookstore Venstra.

On November 2, 2021, Pegasus will start with Youth Chess. You can sign up for this without obligation. Please also state your age and the name, address and telephone number of your parent(s) or guardian.