Informatie Pegasus Amstelveen

Pegasus Amstelveen, voorheen KLM-Pegasus, is opgericht op 24 februari 1971 met als doel: het beoefenen van het edele schaakspel.
Bestond oorspronkelijk de doelgroep uit medewerkers van de KLM en aan de luchtvaart verwante bedrijven, in de loop van de tijd kwamen er steeds meer mensen uit andere kringen bij. Op 2 september 2008 integreerde de schaakvereniging AASTOR in KLM-Pegasus.
Ruim 48 Jaar na de oprichting telt Pegasus Amstelveen ruim 30 actieve leden, jong en oud en afkomstig uit Amstelveen en omstreken. Wil je weten wie dat zijn, kijk dan onder Interne competitie.
Hoewel het schaken de hoofdschotel vormt in de vereniging, gaat deze activiteit hand in hand met het onderhouden van goede sociale contacten onderling en gezellig toeven op de clubavonden. Na afloop wordt er een biertje genuttigd, of wordt een partij nog 'ns bekeken.
Een aantal teams nemen deel aan de jaarlijkse competitie van de SGA (Schaakbond Groot Amsterdam). Daarnaast wordt bijna iedere dinsdag voor de interne competitie gespeeld. De indeling gebeurt op basis van (interne) rating, wat wil zeggen dat men tegen een gelijkwaardige tegenstander schaakt. Ook is er de jaarlijkse strijd om de PEGA-cup, en wordt er van tijd tot tijd een snelschaakavond of simultaan georganiseerd.
De clubavonden vallen op dinsdagavond en als clublokaal wordt woonzorgcentrum Groenelaan gebruikt, adres De Helpende Hand 9 te Amstelveen. Het competitieseizoen loopt van september t/m mei; in de zomermaanden wordt er informeel geschaakt. De schaakactiviteiten beginnen om 19.45 uur.
Sinds het seizoen 2013-2014 organiseert Pegasus elke 1e zaterdag van de maand: Schaken bij Venstra, van 10.30 tot 12.00 uur.
Zowel op het direct voor de winkel gelegen buitenschaakbord, als binnen waar een aantal schaakborden klaar staan voor ieder die een partijtje wil spelen.
Een goede gelegenheid om met ons kennis te maken!